Начало » Разводът  и как да  помогнем на децата

Разводът  и как да  помогнем на децата

by For me
0 коментар
разводът

Сред явленията с висока честота в съвременния свят се нарежда разводът. Несходство в характерите и/или липса на любов… – ето два фактора, които може да доведат до състояние на раздяла. Независимо дали партньорите са сключили граждански брак, или не, разпадът на семейството носи трайни последствия, особено от психологическо естество. И тук най-честите жертви са децата, върху тях разводът повлиява най-осезаемо.

Как да помогнем на тези съкровища да преминат по-леко през това и възможно ли е въобще да бъде леко? Децата на разведените родители живеят с травмата, че притежават вина за предприетата раздяла. Загадка за тях остава защо най-любимите им хора се разделят. Необходимо е и децата заслужават да знаят истината, причината, поради която разводът е настъпил. Децата на разведените родители изживяват доста тежко състоянието, затварят се в себе си или агресират към другите. Следва ключовият въпрос как да се справим с тази криза, а децата да усетят любовта и на двамата родители?

Практиката показва, че положителен ефект дава запазването на благоприличие между родителите в поведението им пред децата, без противоречия и обиди. В ситуациите, когато детето е присъдено на единия родител и отива при другия за определено време, спестяването на отрицателни фрази по отношение на отсрещната страна е голям плюс. В обратния случай детето изпада в психическо утежнение и бива въвличано в родителския  гняв.

Излива ли се позиция за несправедливост, нека не е към детето. То е невинна жертва на взетото за раздялата родителско решение.

Най-нуждаещи се от любов и разбиране са децата на разведените родители. В своето битие те растат с предубеждението, че не заслужават да са обичани, податливи са на страх от изоставяне. В много от случаите нямат необходимото самочувствие или прикриват уязвимостта си, като демонстрират непоколебимост и че сякаш не им пука. Детето слага тази бариера, за да се защити от потенциални психически атаки.

Доста трудна задача е да бъде обяснено например защо и как любовта между родителите се е изчерпала. Ако детето е малко и плаче, прегръщайте го силно, говорете му и давайте двойна доза любов. Децата от „разбити” семейства възприемат по-силно жестовете на положително отношение към тях. Оценяват вниманието, грижата, любвеобилното поведение, в малкото нещо намират голямо измерение.

Съществуват случаи, когато подрастващи от такъв тип среда се бунтуват срещу ситуацията. Бунтът им взема различни форми. Започват проявите на отказ да се учи последователно, бягство от училищните часове, пропиляване на време в безцелево движение в публичното пространство. Чест обект на търсене у тези подрастващи стават хора със сходни лични съдби, с които те образуват вторична среда, от която очакват благоприятно въздействие. В този период на психо-физическото развитие е необходима най-голяма бдителност към детето. Затова и ако то влиза в състояния, които са нетипични за темперамента му, се налага да бъдат потърсени услугите на квалифициран специалист в областта на проблематиката.

Да носиш отговорност за действията си  към детето, е родителски дълг. Да си родител – за цял живот!

Може да харесате още

Остави коментар